Kalapüük

Vähipüügiluba saab taotleda alates 3. juulist 

Kalale!, 29. juuni 2017 21:00
Foto: Sven Arbet
Esmaspäeva hommikul kell 9 algab vähipüügitaotluste vastuvõtt pilet.ee veebikeskkonnas ja Keskkonnaameti kontorites.

Kalastuskaardi taotlusi saab esitada ka Keskkonnaameti regionaalsetes kontorites (va Tallinna peakontor, Palmse, Penijõe ja Otepää kontorid), mille kontaktid on kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehel.Jõevähki on lubatud püüda 1.-31

augustini

Ühele isikule antakse ühe püügipiirkonna piires luba püügiks ühe kuni viie vähipüügivahendiga (vähinatt või vähimõrd) kuni 3 ööpäevaks, Saare- ja Hiiumaal 1 ööpäevaks

Püügivahendite ja ööpäevade arv tuleb märkida kalastuskaardi taotlusele

Üks vähipüügivahend üheks ööpäevaks maksab 3 eurot.Erinevalt eelnevatest aastatest ei ole tänavu enamikes maakondades vähipüügivahendite ööpäevade hulgale piirarvu kehtestatud, mistõttu nüüd saab püügilube osta rohkem huvilisi

Erandina on seda vähivarude kaitse eesmärgil tehtud kolmes maakonnas – Hiiumaal (kõik veekogud), Saaremaal (kõik veekogud ja eraldi Karujärv) ning Tartumaal (Pangodi järv).„Jõevähk on kõrgelt hinnatud delikatess meie toidulaual

Samas on vähk tundlik liik keskkonnatingimuste ja haiguste suhtes ning seetõttu on tema arvukus võrreldes mõnekümne aasta taguse ajaga oluliselt langenud

Et meie vähivarud säiliksid looduses, on seatud piirang püügiajale ning keelatud alammõõduliste (kuni 11 cm pikkuste) jõevähkide püük, et tagada sigivate isendite olemasolu

Kõik sellest mõõdust väiksemad isendid tuleb pärast püüki koheselt vette tagasi lasta,“ selgitas Aimar Rakko, Keskkonnaameti jahindus- ja vee-elustiku büroo juhataja.Kaitsmaks jõevähi vähenevat looduslikku populatsiooni on vähipüük 2017

a keelatud Põduste jões, Laugi peakraavis, Riksu ojas ja Riksu lahel, Mustjões, Vääna jões, Lutsu jões, Värska lahes, Pärnu jõe Pärnu linnaga piirneval alal ning Pärnu linnaga piirnevates veekogudes ja veekogude osades, kaasa arvatud Pärnu vallikraavis.2016

aastal müüdi Eestis 997 kalastuskaarti 135 erinevale veekogule

Kokku püüti nende alusel 19 646 mõõdulist jõevähki.Kalastuskaardi taotlemise kohta saab lähemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehel.Lisainfo:Aimar RakkoKeskkonnaameti jahindus- ja vee-elustiku büroo juhatajae-post­: aimar.rakko@keskkonnaamet.eetelefon: 5306 9104