Enim ettekirjutusi on tehtud seoses jäätmetega. Foto: Aldo Luud, ÕL
Kalale! 6. august 2017 21:00
Keskkonnainspektsioon alustas tänavu esimese kuue kuuga keskkonnarikkumistega seoses 659 väärteo- ja 16 kriminaalmenetlust. Trahve on määratud kokku ligi 170 tuhande euro ulatuses.