Kalapüük

RMK kutsub siia asustamise päevale 

Kalale!, 5. oktoober 2017 21:00
Foto: Shutterstock
RMK korraldab esmaspäeval, 9. oktoobril sarja „Mis on puude taga“ raames Pärnumaal siia asustamise päeva, kus tutvustatakse RMK Põlula kalakasvatustalituse tegevusi.

Praegu tegeletakse lõhe, siia ja vähesel määral harjuse noorkalade kasvatamise ja asustamisega, kuid varasematel aastatel on kasvatatud ka meriforelli ja jõeforelli

 Siiakasvatusega on Põlulas katseliselt tegeletud kahel viimasel aastal ja esimesed kogemused on lootustandvad

„Kasvatusobjektiks on Pärnu poolsiirdesiig, kes elab meres, aga kudemiseks tuleb Pärnu jõkke

Teadlaste hinnangul tuleks asurkonna turgutamiseks kasvatada ja asustada samasuviseid noorkalu

Möödunud aastal asustasime 34 000 samasuvist siiga, tänavu on nende kogus väiksem – 7 000,“ selgitas RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas

 Esmaspäeval, 9

oktoobril kell 17.45 algaval siia asustamise päeval on soovijatel võimalik Pärnu jõe ääres Paikusel ise noorkalu ämbriga vette viia, ülejäänud kalad asustatakse spetsiaalse toru abil otse konteinerist

Asustamise käigus saab teada, kuidas on siia kasvatamise katse kalakasvanduses õnnestunud ja millised on tulevikuplaanid. Põlula kalakasvatustalituses algab noorkalade kasvatamine sügisel marja ja niisa võtmise ning viljastamisega

Kui väljatulek on hea, asustatakse väiksem osa kalu juba kevadel vastsetena ja/või sügisel samasuvistena

Noorkalade asustamiseni kasvab lõhe noorkala kalakasvataja hoolsa pilgu all kuni kaks ja pool aastat

Kalade rännete ja kasvukiiruste kohta teabe kogumiseks kalad märgistatakse

 Põlula kalakasvandus on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik asutus Eestis

RMK-ga liideti Põlula Kalakasvatuskeskus 2014

aasta alguses

Viimane oli asutatud Keskkonnaministeeriumi hallatava asutusena juba 1994

aastal

Asutamisest alates on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku üle 5,3 miljoni mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli ja teiste vääriskalaliikide noorkala

 Päevast osavõtt on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine läbi RMK veebilehe kuni 6

oktoobri kella 16-ni. Täpsema info, registreerimisvormi ja asukohakaardi leiab siit: https://www.rmk.ee/mis-on-puude-taga/sundmused/siia-asustamise-paev 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee