Kalapüük

Seoses kutselise kalapüügi korraldamisega toimub 1. detsembrist oluline muudatus 

Kalale!, 27. november 2017 22:00
Alates 1. detsembrist viiakse maaeluministeeriumist veterinaar- ja toiduametisse kutselise kalapüügilubade andmise ja püügiandmete kogumisega ning kalalaevaregistris kalalaevade registreerimise ja kustutamisega seonduv töö, teatab ministeeirum oma kodulehel. 
 

Kogu kutselise kalapüügiga seonduv kirjavahetus, kalapüügilubadega, püügivõimalustega ja kalalaevaregistri toimingutega seotud taotlused ning täidetud püügipäevikute, üleandmisdeklaratsioonide, esmakokkuostukviitungite ja transpordidokumentide lehed tuleb adresseerida alates 1. detsembrist veterinaar- ja toiduametile. „Elektrooniliselt rakenduste kaudu kalapüügiga seonduvaid andmeid esitavad ettevõtjad saavad oma andmete esitamist jätkata samas rakenduses,“ ütles Tamm.

„Veterinaar- ja toiduameti koosseisu viiakse maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo ametnikud, kes jätkavad oma seniste tööülesannete täitmist,“ lisas minister. Kalapüüdjaid teenindavate piirkondlike kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo peaspetsialistide asukoht ja telefoninumbrid üleviimisega ei muutu. E-posti aadressides vahetub aadressi lõpus olev „@agri.ee“ sõnaühendiga „@vet.agri.ee“.

Kutselise kalapüügi korraldamise (rannapüük, traalpüük k.a kaugpüük) olulisemad tegevused:

  • kaluri ja kalalaeva kalapüügiloa taotluste vastuvõtt ja menetlemine
  • kutselise kalapüügivõimaluste arvestamine
  • kutselise kalapüügilubade väljastamine
  • kutselise kalapüügiga seonduvate andmete kogumine, k.a elektrooniliste vahendite kaudu saadetava info töötlemine ning avaldamine
  • merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete püügisertifikaatide menetlemine
  • kalalaevaregistris kalalaevade registreerimine ja kustutamine ning kalalaevatunnistuste väljastamine ning kehtetuks tunnistamine
Piirkondlikute keskuste info maaeluministeeriumi kodulehel.