Foto: Ajakiri Kalale
Kalale! 1. detsember 2017 22:00
Üle kümne aasta saab Peipsi järvel taas tinti püüda.

Kutselised kalurid saavad järgmisel aastal Peipsi järvest ja Lämmijärvest püüda kokku 4086 tonni kala ehk 579 tonni rohkem kui 2017

aastal.Olulisemate kalaliikide püügivõimalused jagunevad järgmiselt: ahvenat 1230, koha 650, latikat 875, rääbist ja tinti 400, haugi 80 ja särge 250 tonni

Suurenevad ahvena, latika, tindi ja rääbise püügivõimalused

Tinti saab taas püüda üle kümne aasta.„Tint on väärtuslik toidubaas järve arvukatele röövkaladele, kuid kahe viimase aasta väga tugevad põlvkonnad annavad võimaluse ka kutselistel kaluritel teda üle pika aja püüda

Head meelt teeb rääbise varu olukorra paranemine

Seda liiki lubatakse järgmisel aastal püüda 21

juunist 20

augustini ning siis võivad Eesti kalurid oma püünistest välja võtta 355 tonni rääbist rohkem kui see oli võimalik 2017

aastal,“ märkis Eesti delegatsiooni juht, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.Püügivõimaluste otsustamisel võeti aluseks mõlema riigi kalateadlaste soovitused

Nemad hindasid järvede ahvena-, latika- ja rääbisevaru olukorra heaks, ka tindivaru võimaldab tööndusliku püüki

Koha kaitseks keelati järgmise aasta esimesel poolaastal, nagu ka eelnevatel aastatel, järvedel püük põhjanooda ehk mutnikuga ja pöörinoodaga. „Seda seetõttu, et mutniku kui peenesilmalise püügivahendi kasutamisel satuvad saakidesse tugevate, 2015. ja 2016

aasta põlvkondade veel alamõõdulised kohad,“ selgitas Lamp.Siiavarud on madalseisus, mistõttu tuleb siiavarude kaitsmiseks endiselt piirata nende püüki

Siiavarude halb seisund on osaliselt tingitud röövkalade suurest arvukusest järvedes, aga ka ebasoodsatest ilmastikuoludest

Kuna ilmaolud takistavad nende kudemisest, on siiapüük sihtliigina keelatud.Lisaks kalapüügimahtude kokkuleppimisele arutati ka järelevalve töö ühist korraldust ja teadusprogrammide arendamise võimalusi.