Kalapüük

Tartu Linnavalitsus soovib valitsuselt selget seisukohta riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamise või jätkamise kohta 

Kalale!, 19. märts 2018 22:00
Foto: Igor Nael
Linnavalitsus saatis Vabariigi Valitsusele taotluse lõpetada Tartu maakonda puidurafineerimistehase kavandamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamine.

Linnavalitsuse taotluses juhitakse tähelepanu, et riigi eriplaneering puidurafineerimistehase kavandamiseks ei ole algatatud lähtudes suurest riiklikust huvist, nagu planeerimisseadus eeldab.

Lisaks on puidurafineerimistehase Tartu maakonda kavandamine vastuolus Tartu maakonna ja Tartu linna arengudokumentidega, millest tuleneb selge nõue hoida ja parandada keskkonda ning arendada ettevõtlust viisil, mis välistab looduskeskkonna seisundi halvendamise.

Taotluses tõstetakse esile, et olemasolevate andmete põhjal on ilmne, et keskkonnamõjude aspektist, eeskätt Emajõe ja Peipsi seisundist lähtudes ei sobi Tartu maakond kavandatava puidurafineerimistehase asukohaks.

Tartu Linnavalitsus ei pea õigeks, et eriplaneeringu algatamise staadiumis on tehase asukoha eelvalik juba tehtud, sealjuures võimalikke alternatiivseid asukohti sisuliselt võrdlemata ja avalikkust ning kohalikke omavalitsusi kaasamata. Asukoha valiku tegemisel on selgelt lähtutud arendaja majanduslikest huvidest, mitte riigi huvidest ning jättes tähelepanuta tehase ehitamisega kaasnevad negatiivsed keskkonnamõjud.

Linnavalitsus leiab, et riigi eriplaneering puidurafineerimistehase kavandamiseks ei ole algatatud õiguspäraselt.

Tartu Linnavolikogu nõudis riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist oma 7. märtsi istungil, võttes vastu sellekohase deklaratsiooni. Samal istungil anti volikogule üle 8200 allkirjaga avalik pöördumine, milles tuntakse muret tselluloositehase ehitamise ja sellega kaasnevate keskkonnakahjude pärast ning nõutakse eriplaneeringu lõpetamist.

Tartu Linnavalitsus

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee