Foto: Wikipedia
Kalale! 28. märts 2018 21:00
28. märtsil kogunenud Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek otsustas toetada Tartu linna taotlust, milles nõutakse Vabariigi Valitsuselt riigi eriplaneeringu lõpetamist puidurafineerimistehase kavandamiseks Viljandi ja Tartu maakonda.

Tartumaa Omavalitsuste Liit on selleks koostööorganiks, mille kaudu maakonna omavalitsusüksused suunavad ühiselt maakonna arengut.

Tartu Linnavolikogu võttis 7. märtsil vastu deklaratsiooni, milles osutati tehase rajamisega kaasnevatele keskkonnaohtudele ning eriplaneeringu vastuolule Tartu linna ja maakonna arengudokumentidega. Samuti ei ole planeeringu senine menetlus kooskõlas planeerimisseadusega ja riivab põhiseadusest tulenevat kohaliku omavalitsuse autonoomiat.

Tartu Linnavalitsus saatis 19. märtsil täpsema motiveeritud taotluse Vabariigi Valitsusele riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Tartu linnavolikogu deklaratsioon: www.tartu.ee/uudised/tartu-linnavolikogu-avaldus

Tartu Linnavalitsuse taotlus: https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Tartu%20linn/tselluloo…

Tartu Linnavalitsuse pressiteade