Foto: Pixabay
Kalale! 8. mai 2018 21:00
Läänemere keskkonna omapäraks on see, et kõik mis me maal teeme, jõuab suure tõenäosusega Läänemere. Tihti ei reosta inimesed Läänemerd pahatahtlikult või enesele teadlikult, kuid paraku satub nii mõnegi elementaarse teo tagajärjel Läänemerre kahjulikke aineid, mis sinna tegelikult ei kuulu. Ravimid, mikroplast ja väetised on Läänemere ühed suurimad reostajad.