Foto: Veeteede Amet
Kalale! 5. september 2018 21:00
Veeteede Amet hoiatab, et Emajõel on sel aastal veetase endiselt väga madal, eriti tuleks tähelepanelik olla Tartust Võrtsjärve poole liigeldes.

Oluliselt madalam vesi võib veepõhjast üles tuua ka erinevaid esemeid, mis võivad takistada veeliiklust (igal aastal eemaldab amet ligikaudu 20ne veoauto koorma jagu veeliiklust takistavaid objekte, mis on enamus vette kukkunud puud). Kuigi Veeteede Ameti alused ka regulaarselt kontrollivad Emajõe veeteed, siis oleme alati tänulikud tähelepanelikele veel liiklejatele informatsiooni eest.

Ootame teavitusi häiretest navigatsioonimärkide töös, laevaliiklusele ohtlikest olukordadest või mere- sõiduohutuse alasest õigus- rikkumisest, reostusest ja turvaintsidentidest e-mailile navinfo@vta.ee või kõnesid 24h avatud häiretelefonile 620 5665. Ohutu veeliiklus on ju meie kõigi huvides ning koostöö selles osas on igati oluline.

Veeteede Amet