Foto: Pixabay
Kalale! 28. september 2018 21:00
Polüklooritud bifenüülide ehk PBC-de tootmine keelustati Euroopas ja USA-s juba enam kui 30 aasta eest, kuid eelnenud sajandi vältel keskkonda ladestunud mürgid ähvardavad viia 2100. aastaks väljasuremise äärele pooled maailma mõõkvaalade asurkondadest.

PCB-de keelustamise järel hakkas küll Vahemere, Läänemere ja Atlandi ookeani kirdeosa kalades ja mereimetajates ühendite hulk vähenema, kuid on püsinud alates 2000. aastast pea muutumatuna. Halli töörühma värskest analüüsist selgub, et sellest mõõkvaalade tervise kahjustamiseks. Sama võib täheldadada enamikes teistes mõõkvaala asurkondades. Kuigi PCB-d kahjustavad ka teisi mereelukaid, seab mõõkvaalad täiendavalt löögi alla toiduahela tipus olemine. Samuti satuvad ühendid emapiima kaudu otse vasika organismi.

Täismahus artikkel on leitav siit