Kalapüük

Lõhejõgedel on tuvastatud hulk rikkumisi 

Kalale!, 7. november 2018, 22:00
Foto: Keskkonnainspektsioon
Selle nädala alguses tabasid Harjumaa inspektorid Loobu jõel kaks elektriga kala püüdnud meest. Ka teistes mereäärsetes maakondades on lõheliste kudeajal tuvastatud mitmeid rikkumisi.

Inspektorid kutsusid abijõudu inspektsiooni Lääne-Virumaa büroost ja politseist. Kohale jõudnud politseipatrull tuvastas kinnipeetu isiku, seejärel leidis politseikoer ka põgenema pääsenud röövpüüdja. Kuna isikud osutasid inspektoritele füüsilist vastupanu ja üritasid põgeneda, tuli kasutada käeraudu.

Röövpüüdjad olid jõudnud püüda viis meriforelli, ühe haugi ja kaks harjust. Keskkonnakahju püütud kalade pealt on ligi 2000 eurot ja see tuleb meestel hüvitada lisaks väärteo korras määratavale trahvile. Elektripüük on keelatud ja seda loetakse tõsiseks püügirikkumiseks, mille puhul on kahjumäär kümnekordne, see tähendab ühe lõhe eest 960 ja meriforelli eest 300 eurot. Harjuste püük on Eestis täielikult keelatud.

Oktoobri keskel, kui lõhejõgedel hakkas kehtima täielik püügikeeld, tabasid Harjumaa inspektorid Pirita jõel kaks harpuunpüssiga lõhelisi püüdma tulnud allveekalastajat.

Kokku on sel sügisel Harjumaal seoses lõheliste ebaseadusliku püügiga alustatud kuus väärteomenetlust ning hoiule võetud erinevaid püügivahendeid.

Ka teistes maakondades on tuvastatud lõhepüügiga seotud rikkumisi. Lääne-Virumaal, kus asuvad mitmed suuremad lõhejõed, on inspektorid tänavu sügisel alustanud lõhepüügiga seoses 10 väärteomenetlust. Põhjuseks on olnud jõe suudmealale püügile seatud nakkevõrgud, ebaseaduslik püük käsiõnge või ise valmistatud konksuga. Seitsmel korral on avastatud veekogudest selguseta kuuluvusega püügivahendeid.

Ida-Virumaal on lõheliste kudeajal tuvastatud kaks rikkumist, milleks oli spinninguga püük Purtse jõel.

Pärnumaal on registreeritud kaks rikkumist seoses nõuetele mittevastavate püügivahenditega – spinningust olid tehtud tragid. Lisaks tuvastati üks rikkumine harpuunpüssiga püügi osas.

Läänemaal oli üks röövpüügi juhtum, aga püüdjad said põgenema, jättes maha ahingu.

Saaremaal on alustatud üks väärteomenetlus seoses nakkevõrkudega püügiga Vesiku jõe suudmes.

Lõheliste jõgedel kehtib püügikeeld kuni novembri lõpuni.

Keskkonnainspektsioon

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee