Kalapüük

Kaks kalurit tunnistati kalapüüginõuete rikkumises süüdi 

Kalale!, 17. jaanuar 2019 22:00
Foto: Laura Oks
Riigikohus jättis menetlusse võtmata kahe Pärnumaa kutselise kaluri kaebused, milles nad seadsid kahtluse alla keskkonnainspektsiooni mõõtemetoodika ja mõõtevahendite kasutamise õiguspärasuse.

Kairo Sutt püüdis 2016. aasta varakevadel Liivi lahel 17 lubatust väiksema silmasuurusega nakkevõrguga 897 ahvenat ja vähemal määral muud liiki kalu, millega tekitas keskkonnale kahju kokku 14 512 euro suuruses summas. Pärnu maakohtu eelmise aasta otsusega mõisteti talle karistuseks poolteist aastat vangistust, millest arvati maha kolm eelvangistuses viibitud päeva. Karistus on määratud tingimisi kaheaastase katseajaga.

Teine kutseline kalur Mihkel Leas mõisteti süüdi selles, et ta püüdis 2015. aasta sügisel tähistamata ja lubatust väiksema võrgusilmaga nakkevõrkudega erinevatest püügikohtadest kokku 1557 ahvenat, tekitades sellega keskkonnale kahju 24 912 eurot.

Temale määras Pärnu maakohus eelmisel aastal rahalise karistuse 170 päevamäära ulatuses ehk 1700 eurot. Sellele lisandus varasem 2 aasta ja 6 kuu pikkune ärakandmata tingimisi vanglakaristus.

Ebaseadusliku püügiga tekitatud keskkonnakahju on riigi kasuks välja mõistetud.

Püügil kasutatud lubatust väiksema silmasuurusega nakkevõrgud konfiskeeriti ja need kuuluvad hävitamisele.