Foto: Pixabay
Kalale! 6. märts 2019 22:00
Kalurite saagid on märgatavalt kahanenud ja tõenäoliselt kahanevad ka edaspidi, leiti California ülikooli juhtimisel tehtud uuringus.

Üle maailma on kalavarud viimase 80 aastaga kahanenud, kuigi mõned liigid on teistest paremini vastu pidanud. Üleüldiselt on majanduslikult olulise kala püük langenud veidi üle 4%, aga mõnedes regioonides on püük eelmise sajandi alguspoolest kukkunud kolmandiku võrra.

Need faktid pärinevad uuringust, mille koostamisel kasutati globaalse soojenemise, ülepüüdmise ja teiste kalastusvaldkonna mõjutajate hindamiseks vahemikus 1930-2010 muutuste modelleerimise meetodit.

Teadlased analüüsisid kalavarusid 38 regioonis ning töötasid läbi andmed 124 liigi ja 235 kalapopulatsiooni andmete kohta. Nii saadi ülevaade umbes kolmandiku kohta ülemaailmsest püügist uuritud perioodil. Olulist mõju leiti avaldavat muutused temperatuuris, aga ka näiteks ülepüük ja ookeanide happelisuse tõus.

Uuringut juhtinud Christopher Free California ülikoolist sõnas, et üleüldiselt näitasid kalavarude andmed kahanemise pilti, kuigi mõnede liikide – nagu näiteks Atlandi musta meriahvena – arvukus temperatuuri tõustes hoopis kasvas. Uuringu kaasautor Olaf Jensen Rutgersi ülikoolist aga hoiatas, et isegi globaalsest soojenemisest seni kasu lõiganud liikide arvukus hakkab langema, kui temperatuuri tõus jätkub.

Uuringu andmetel on kalavarud kõige rohkem kahanenud Põhjameres Inglismaa lähistel, Jaapani meres, Pürenee poolsaare rannikul ja Biskaia lahes. Mõningane kalavarude kasv on toimunud Labrador-Newfoundlandi regioonis, Balti meres, India ookeanis ja USA kirderannikul.