Kalapüük

Inspektsioon meenutab: järgige kalapüügipiiranguid Pärnu jõe suudmealal 

Kalale!, 11. märts 2019 22:00
Skeem: keskkonnaministri määruse nr 65 seletuskiri
Keskkonnainspektsioon soovib harrastuskalastajatele meelde tuletada, et Pärnu jõe suudmealal kehtivad mitmeid piiranguid, mida kiputakse eirama nii talvel kui ka suvel.

Teravalt on see probleem ülesse kerkinud just sellel talvel, kus kehvade jääolude tõttu Pärnu lahel püüavad kalastajad ära kasutada igat kohta, kus on võimalik kalastada.

„Täna oleme keelualal kalastajate osas piirdunud reeglite selgitamise ja suulise hoiatamisega,“ teatas inspektsioon. „Kahjuks ei ole näha olukorra paranemist.“

1 ja 2 – kalapüügieeskirjaga kehtestatud aastaringsed keelualad. Rohelisega viirutatud – Pärnu jõe suudmeala keeluala, kus kalapüük on keelatud 1. augustist 30. novembrini. Ala 6 – Veeteede Ameti käskkirjaga kehtestatud ala, kus ei tohi takistada ja ohustada veesõidukite liiklemist 1. juulist 15. septembrini. Skeem: keskkonnaministri määruse nr 65 seletuskiri.