Foto: Aldo Luud
Kalale! 17. märts 2019 22:00
Alates esmaspäevast on päästeameti peadirektori käskkirjaga kõikidele Eestis siseveekogude jääle minek keelatud.

Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid.

Sellest nädalast võtab päästeamet siseveekogude jääohutuse erilise tähelepanu alla. Päästjad teevad patrullkäike oma piirkonna populaarsemate kalastuskohtade juurde, et kontrollida keelu täitmist ning end teadmatusest ohtu panevaid inimesi hoiatada. Vajadusel kaasavad päästjad jääl viibimise keelu eirajate korralekutsumiseks ka politsei- ja piirivalveameti. Jääle mineku keelu tahtlikke eirajaid ähvardab sunnimeetmete rakendamine, väärteomenetlus ning rahatrahv.