Harilik ehk Euroopa angerjas. Foto: Pixabay
Kalale! 27. märts 2019 22:00
Hiljutise uuringu teatel on tõenäoline, et kliima soojenemine põhjustab niigi ohustatud hariliku ehk Euroopa angerja liikumist väljasuremise suunas.

Angerja arvukus on olnud 1980-ndate aastate algusest saati „vabalanguses“, põhjuseks ülepüük, reostus ja jõgedele tammide ehitamine – need blokeerivad kalade liikumisteid. Ohtu kujutavad angerjale ka kerkivad temperatuurid ja vee happelisus.

Portugali teadlased uurisid kliima soojenemise mõju noorte angerjate ellujäämisele ja käitumisele. Nn klaasangerjad (üks angerja arenguetappidest – toim) pandi erinevatesse tingimustesse, et teha kindlaks, kuidas nad reageerivad näiteks temperatuuri neljakraadilisele tõusule ja happelisemale veele. Nii jäljendati looduslikku keskkonda, mis kliimamuutuste tõttu arvatavalt käesoleva sajandi lõpuks valitseb.

Soojas vees jäi ellu vähem noori angerjaid, aga kes jäid, need olid aktiivsemad ning paistsid olevat hakkamist täis, et oma rännet jätkata. Happeline vesi näis pärssivat angerjate loomulikku tungi rännata värske vee suunas. Nii kinnitas see uuring varasemaid, mis on leidnud, et happeline vesi kahjustab kalade sensoorseid võimeid.

Väljaandes Biology Letters ilmunud uuringus tõdesid teadlased, et on teinud kindlaks, kuidas lähituleviku tingimused toovad angerjapopulatsioonidele ootamatuid ja mitte just tervitatavaid muutusi.

„Kui kasvuhoonegaaside emissioon atmosfääri ei vähene ja lähitulevikus kaitsemeetmeid kasutusele ei võeta, siis need tegurid võivad tõepoolest põhjustada kalavarude kahanemist ja tõugata angerjaid väljasuremise suunas,“ märkis üks uuringu koostajatest, Tiago Grilo mere- ja keskkonnateaduste keskusest.

Saksamaa Thuneni instituudi angerjaspetsialist Reinhold Hanel ei olnud kõnealuse uuringuga seotud, kuid kinnitas, et on kliimamuutuste mõjuga angerjatele „täielikult nõus“. Ta lisas, et uuring kinnitas varasemaid, mis on leidnud, et kliimamuutused kahjustavad angerjaid seeläbi, et surgivad ookeani loodeid nende rännuteel kudemispaika Sargasso merre.