Kalapüük

​Alamõõdulised kalad tõid kriminaalasja 

Kalale!, 4. aprill 2019 21:00
Talvine Pärnu laht. Foto: Aldo Luud
Keskkonnainspektsioon võttis kokku tänavu talvel Pärnu lahel tehtud järelevalve tulemused, mis puudutavad nii kutselist kui ka harrastuspüüki.

Jaanuarist märtsini kontrollisid inspektorid Pärnu lahel ühtekokku 397 kalastajat, sealhulgas 339 harrastuspüüdjat ja 58 kutselist kalurit.

Valdaval enamikul kontrollitud harrastuspüüdjatest olid püüginõuded täidetud, õiguserikkumisi tuvastati 48 korral. „Kaheksal kalastajal oli püügiõiguse eest tasu maksmata, mis tähendab, et püük toimus ilma loata. Kolmel kalastajal oli saagi hulgas alamõõdulisi kalu ja kaks isikut olid püüdnud ahvenaid rohkem, kui päevane norm ette näeb (st üle 15 kilo),“ kirjeldas rikkumisi keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Erik Parts.

Harrastuspüügi rikkumistega seoses alustati seitse väärteomenetlust, ülejäänud juhtudel piirduti hoiatusega. 

Küll aga tuvastati veel üheksa õiguserikkumist, mida tõendite puudumise tõttu ei olnud võimalik siduda konkreetse isikuga. Kolmel juhul oli tegemist ebaseaduslikult püügile asetatud nakkevõrkudega, kuuel korral leiti Pärnu lahe jäält kotid kaladega (kokku 10 kotti), milledes oli kokku umbes 100 kilo alamõõdulisi ahvenaid. Ühe koti kõrvalt leiti ka tõukekelk koos kalapüügivarustusega. Keskkonnainspektsioon võttis püügivahendid, kalad ja muud selguseta kuuluvusega esemed hoiule.

„Märtsikuus kui jää hakkas liikuma, kippusid kalastajad kogunema Pärnu jõe suudmealale, kus kalapüük on keelatud. Inspektorid suunasid kalastajaid keelualast eemale ning selgitasid püügipiirangut. Võimalike rikkumiste ennetamiseks palusime ka Eesti Kalastajate Seltsil püügipiirangute infot levitada, mida nad väga operatiivselt ka tegid,“ lisas Parts.

Kutseliste kalurite kontrollimisel tuvastati neli õiguserikkumist. Kõik nimetatud rikkumised olid seotud püügipäeviku täitmisele kehtestatud nõuete rikkumisega. Kolme kaluri suhtes alustas keskkonnainspektsioon väärteomenetlust, neljanda puhul piirduti suulise hoiatamisega.

Lisaks järelevalvele Pärnu lahel ja selle rannikul korraldati järelevalvereidid ka Pärnu linnas ja maakonnas tegutsevates kala käitlemise ja jaemüügiga tegelevates ettevõtetes. Ühes jaemüügikohas olid müügil alamõõdulised kohad, samuti puudusid dokumendid, mis oleksid tõendanud müügil oleva kala päritolu. Tuvastatud õiguserikkumise osas alustati väärteomenetlust.

Teise kontrollitavasse ettevõttesse transporditi parajasti kala ja veose ülevaatamisel selgus, et kalade hulgas oli mitusada alamõõdulist koha ja ahvenat. Selle juhtumiga seoses algatati kriminaalmenetlus.

Pärnumaa inspektoritel olid talvise püügikontrolli tegemisel abiks Harjumaa, Läänemaa, Valgamaa ja Viljandimaa büroode inspektorid. 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee