Foto: Pixabay
Kalale! 10. aprill 2019 21:00
„Keskkonnainspektsiooni on teavitatud sotsiaalmeediasse postitatud piltidest, millel harrastuspüüdjad poseerivad haugidega, mis võivad olla püütud keelatud ajal,“ kirjutas amet sotsiaalmeedias.

„Tuletame kõigile kalastajatele meelde, et keelatud kalaliik või alamõõduline kala tuleb vette tagasi lasta kohe pärast saagi õngekonksu küljest vabastamist.“

Nõue tuleneb kalapüügieeskirja § 16 lõikest 4:

§ 16. Tingimused ja nõuded kaaspüügi kohta

 (4) Õngepüügil ja harrastuspüügil õngpüünistega, välja arvatud õngejada, on püüda keelatud kalaliigi ja alamõõdulise kala kaaspüük keelatud ning need kalad tuleb vette tagasi lasta kohe pärast saagi õngekonksu küljest vabastamist.

Haugipüük merest ja Võrtsjärvest on keelatud 30. aprillini, Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärvest 15. maini, teistest siseveekogudest 10. maini.