Kalapüük

Keskkonnainspektsioon: ära unusta kalapüügipiiranguid Matsalu rahvuspargis! 

Kalale!, 21. aprill 2019 21:00
Foto: keskkonnainspektsioon
Keskkonnainspektsioon juhib tähelepanu Matsalu rahvuspargis kehtivatele kalapüügipiirangutele.

Järelevalvereidid näitavad, et kalastajad kipuvad massiliselt kogunema Tuudi jõele Suitsu sillast kuni rahvuspargi piirini ja Kasari jõe paremkaldal Kloostri silla juures, kus tegelikult on kalapüük keelatud. Kumbagi kohta ei väljastata kalastuskaarte. Kalapüük on keelatud sealse linnustiku ja loodusväärtuste kaitseks. Ühtlasi kehtib seal osaliselt ka liikumispiirang.

Hiljuti tegid Pärnumaa inspektorid ühel nädalavahetusel nimetatud piirkondades kontrolli ja alustasid ebaseadusliku kalapüügiga seoses 15 väärteomenetlust.

Matsalu rahvuspargis on kalapüük lubatud 15. märtsist kuni 10. maini piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 (püügilubadel ei ole piirarvu): kaldalt Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu.

Lähemalt saab vaadata sellelt KAARDILT.