Blogid

Andmete kogumine on kalastaja huvides 

Jarko Jaadla, 24. september 2014 21:00
AHVENAT ON! Kalamees on õnnelik siis, kui kala jätkub täna ja ka homme.
Kalastuskaardi alusel toimunud püügi andmete esitamine võib aruande täitja jaoks tunduda tülika ja mõttetu tegevusena, kuid tegelikult see nii ei ole. Andmete esitamine on kalameeste endi huvides, et kala jaguks kõigile praegu ja ka tulevikus.

Andkem olulist infot

Teaduspüügid lõheliste jõgedel toimuvad reeglina kudealade ümbruses ning nende käigus analüüsitakse ja hinnatakse kalakarja seisukorda järelkasvu järgi. Harrastajate märgitud andmed annavad aga aimu, kui palju üks looduslik veekogu on võimeline kala kaaluliselt tootma. Samuti võib kaardi aruannete järgi näha, missugune veekogu on populaarsem ning kus on Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud koelmu või elupaigatööd vilja kandnud ja kuhu võiks edaspidi kalastuskaartidest laekuvaid tasusid tagasi suunata.

Seega annavad harrastajate püütud kalakoguste andmed teadlaste läbi viidud püükide kõrval väärtuslikku lisateavet ning aitavad veekogude optimaalset kasutust planeerida. Nii on võimalik saada ülevaade erinevate veekogude kalapopulatsioonide tugevusest, kalade arvukusest ja kudemise õnnestumistest. Igal aastal teadus- ja seirepüüke kõikjal ei tehta. Samuti on teaduspüügi tegijaid võrreldes harrastajate arvuga palju vähem ning tervet jõge või järve ei suudeta alati hõlmata.

Näide vähi varal

Näiteks on vähipüügiaruannetest väga hästi näha, kuidas vähkidel mingis veekogus läheb. Võrreldes erinevaid aastakäike ning mõõduliste ja alamõõduliste vähkide suhet, näeme, mis suunas võiks mingit veekogu majandada. Kui vähisaagid on aastate lõikes jões stabiilsed, siis võib eeldada, et püügisurve on juurdekasvuga kooskõlas. Kui alamõõduliste jõevähkide osakaal püükides hakkab tõusma, on tõenäoliselt toimunud ülepüük ning tasub mõelda püügivahendite hulga piiramisele veekogus. Samuti võib väga järsk arvukuse vähenemine anda märku sellest, et jões on toimunud reostus või katkupuhang. Lisaks on tublimad kalapüüdjad ka teavitanud surnud kaladest veekogudes. See on aidanud kiiremini reageerida ja vajadusel on selles jões või järves võõrliigi või haiguse leviku peatamiseks püük ka suletud.

Kalavarud on rahva vara

Kui kõik kalamehed loodusseaduste järgi käituksid, ei tarvitseks neid ridu siin raisata. Tänapäeva inimene vajab paraku ka enda tehtud reegleid ja samuti ameteid, nagu Keskkonnainspektsioon, kes nendest eeskirjadest kinnipidamist kontrollib.

Andmete esitamata jätmise eest võib määrata kuni 1200 euro suuruse trahvi. Lisaks peab andmete esitamise nõude rikkuja arvestama sellega, et talle ei väljastata karistuse kehtivuse ajal ehk ühe kalendriaasta jooksul kalastuskaarte.

Tõese püügiinfo esitamine on seega ikka kalameeste endi huvides ja kui saagid ausalt märgitud ning kalakari elujõuline, pole põhjust veekogus püüki kitsendada. Kalavarud on kogu meie Eesti rahva vara ning veekogudes püügi reguleerimisest sõltub, millisena selle tulevastele põlvedele jätame.

***

Kuidas esitada andmeid?

• Andmeid saab esitada elektrooniliselt http://kala.envir.ee/ või www.pilet.ee või saata kalastuskaardi andjale tähtkirjaga või nõuetele vastava digitaalallkirjaga kinnitatult e-postiga.

• Andmed tuleb esitada ka sel juhul, kui püügil ei käidud või saaki ei olnud.

• Lisainfot kalastuskaardi alusel toimunud püügi andmete esitamise kohta annavad Keskkonnaameti vee-elustiku spetsialistid, kelle kontaktid on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt (http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/kalandus-3/)

Artikli autor Jarko Jaadla on Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist.

***

***

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee