JÄRGIME REEGLEID. Mõõdus kala tagab püüdjale puhta südametunnistuse. Foto: Jarko Jaadla.
Aare Pai 19. november 2014 22:00
Ülevaade peamistest piirangutest, mida harrastuskalamehel tuleks talvisel kalapüügil jälgida ning millest kinni pidada. Ent mis pahatihti kipuvad ununema.  

Alla 16-aastased õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud isikud ning puuetega isikud tohivad tavapäraste harrastuspüügivahenditega kala püüda ilma püügiõiguse eest tasumata. Oluline on aga meeles pidada, et soodustust tõendav dokument peab püüdjal kaasas olema. Püügiõiguse soetamisel tasub arvestada, et kui ei määrata selle kehtivuse ajaks hilisemat kuupäeva, siis hakkab see kehtima üks tund pärast selle eest tasu maksmist.

Millega tohib püüda?

Harrastuspüügiõigus annab õiguse kasutada korraga kuni kolme püügivahendit. See ei tähenda, et püüdjal ei tohi olla kaasas rohkem püügivahendeid ning talvel on enamasti kõigil neid kalakastis varuks. Kui sikuti või kirbuõnge kasutajal ei teki kiusatust korraga rohkemate vahenditega püüda, siis undadega püügil kiputakse sellest reeglist tihti üle astuma. Sama reegel kehtib kõigile püügivahenditele. Need, kes ei suuda kiusatusele vastu panna, võiksid oma kalakasti sisustamisel piirdudagi vaid kahe unna ja mõne sikuti või kirbuõngega.

Õngpüünistega püüdes tuleb arvestada, et need vastaksid kalapüügieeskirjas nimetatud püügivahendite kirjeldusele. Meisterdades endale ise püügivahendeid, tuleb eelkõige arvestada konksude arvuga, mida ei tohiks kindlasti olla rohkem kui lubatud. Lisaks tirgule tohib õngenöörile lisada ainult ühe kirptirgu. Tirgul aga tohib olla kuni kolm konksu, mille harude vahe ei ületa 30 mm.

Kus ja millal tohib püüda?

Kui eespoolräägitust on kinni peetud, jääb veel vaid vaadata, kas valitud püügikoht ei ole mõni keeluala ning et ega mõnele kalaliigile ei kehti parajasti püügikeeld ja mis on peamiste püügiobjektide alammõõdud. Kõik me teame, et kevade saabudes on veealade ja kalaliikide lõikes keeluaegasid üsna palju. Südatalvel tasuks aga lisaks kõigele muule kalamehetarkusele ja veekogul ohutule liikumisele meeles pidada, et Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves ei tohi püüda lutsu 10. jaanuarist 10. veebruarini. Koha alammõõt siseveekogudes on 46 cm (L), välja arvatud Võrtsjärvel, kus alammõõt on 51 cm (L). Merel ahvenat püüdes tasub meeles pidada, et enda ja perenaise rõõmuks tohib kalakasti püüda suuremaid ahvenaid kui 19 cm (L).

Kokkuvõtteks

Kontrolli, kas sinu püügiõigus kehtib ning püüa lubatud arvu ja eeskirja nõuetele vastavate püügivahenditega. Kalasta lubatud ajal ja kohas ning jäta meelde peamiste kalade alammõõdud. Pea meeles, et harrastuspüügil püütud kala ei ole turustamiseks. Aeg-ajalt tuleb kindlasti kasuks endale kehtivad kalapüügiseaduse ja eeskirja nõuded meelde tuletada. Kõike seda ei olegi tegelikult nii palju ning usun, et enamik kalastajaid, kes talviseid püügirõõme naudivad, teavad ja peavad nendest nõuetest kinni.

*

Artikli autor on Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna juhtivinspektor.