Kalale 6. juuni 2016 21:00
Kõigest, mida algajal lendõngitsejal enne püüdma minekut vaja teada, kirjutab enam kui paarikümneaastase püügikogemusega lendõngemees Madis Messimas. II

Talvisel ajal on kala põhja lähedal ja tuleks kasutada kiiresti uppuvaid putukaid ning soovitavalt ka uppuvat juhtnööri ehk leader’it. Selline varustus laseb tõmmata putukat põhja lähedal.

Kevadel hakkavad kooruma erinevad vastsed ja putukad kerkivad põhjast vee ülemistesse kihtidesse. Siis oleks õige aeg valida juhtnööriks aeglasema uppumisega nöör või sootuks kasutada tamiilist juhtnööri. Sellise varustusega hakkab kunstputukas igal tõmbel järsemate sööstudega põhjast tõusma, imiteerides pärisputukate tegevust.

Suvel sobivad mõlemad moodused, lihtsalt tuleb valida sobivam. Seda on lihtsam leida, kuid jälgid loodust ja oskad kindlaks määrata kala asukohta ja toitumisviisi.

Soovitan alustada ühepäeviku-perioodist, mis sõltuvalt aastast vältab maist kuni juuni lõpuni. See on aeg, kui forell käib veepinnalt ühepäevikuid noppimas ja kala reedab enda asukohta. Jõgedel, kus on veel eksisteerimas loomulikum keskkond ja veerežiim, võib samadest paikadest leida kala ka hilisemal ajal, kuid neil jõgedel, kus veerežiim on rikutud ja muutlikum, rändab kala ühepäeviku-aegsetest kohtadest mujale, otsides stabiilsemaid toitumiskohti. Alates suvest kuni keeluajani saab forelli püüda paljude erinevate putukatega. Juulist alates võiks popperiga proovida ka haugi. 

Ujuvatest putukatest soovitaksin Mohican Mayfly, Adams Dry, March Brown, Klinkhamer, Grey Wulff, Black Gnat, Elk Hair Caddis, Foam Sedge.

Uppuvatest pakuksin järgmisi: Butcher, Zulu, Coachman, Wooly Bugger, Mickey Finn, Muddler Minnow, Glass Minnow, nümfidest – Tadpole, Scud, Natural Pheasant Tail, Amber, Damsel, Red Buzzer.

Merikale soovitaksin neid putukaid: Shrimp, Pied Piper, Mickey Finn, Fall Special.

Haugile soovitaksin poppereid, zonkereid, Pike Musky’t. (Vt ka http://www.flytyingforum.com/tagPike.html)

Lõhele soovitaksin järgmisi putukaid: Allys Shrimp, Cascade, Green Butt, Red Francis, Blue Charm, Garry Dog.

Putukate suur valik tähendab tegelikult paratamatult omal käel katsetamist. Ükski putukas ei too kala kandikul kätte.