Liivia Mahlapuu / Jägala Kalateed MTÜ 6. jaanuar 2019 22:00
Jõelähtme vallvalitsus ei arvesta kohalike elanike arvamusega ega ei ole ka valmis läbirääkimisteks Jõelähtme valla inimesed on kogunud juba üle 1200 allkirja Jägala kui olulise lõhejõe taastamiseks. Siini ei ole Jõelähtme vald oma elanikke kuulda võtnud. Samuti keeldub vallavalitsus läbirääkimistest.

Uuringud on kinnitanud, 

et korraga ei ole võimalik ellu viia Natura kaitse eesmärke ning kasutada
 samal
 alal

hüdroenergiat
 elektritootmiseks.
Seega tuleb valida kas eelistada jõelõigul elektri tootmist, mis annab Eesti elektrienergia tootmismahust 0,05% või eelistada lõhepopulatsiooni kasvu
 

millest Jägala jõgi võiks 
taastoota sama palju kui on Eesti praegune lõhe püügikvoot Soome
 
lahes.

Jõelähtme vallavalitsus on oma ametlikus sõnavõttudes väitnud, et kohalike elanike soov on eelistada Linnamäe HEJ energiatootmist ja Linnamäe paisjärve püsimajäämist

Tegelikkuses on loodusele kahju tegeva elektrienergia tootmise ja paisjärve poolt väga väike kildkond inimesi.

Neeme küla külavanem Sirje Põllu valgustab ajaloolist tausta: ”

Veel paar aastat tagasi, kui olin volikogu liige, andis vallavanem lubaduse, et enne 

Linnamäe HEJ 
elektritootmisega seotud keskkonna mõjude hinnangu valmimist mingeid paisjärve poolt ega vastutegevust valla poolt ei arenda

Lubadust aga ei täidetud, ning valla poolt alustati teadlikult kallutatud informatsiooni jagamist meedias ja mujal, millel puudus igasugune uuritud taust.“

Vaatamata kohalike elanike vastuseisule on Jõelähtme vallavalitsus ja Maardu linnavalitsus sõlminud ka kokkuleppe, mis annab küll maardulastele võimaluse nautida rannamõnusid kodule lähemal, kuid millega ühtlasi kirjutatakse alla ka lõheliste surmaotsusele. 

Jägala Kalateed MTÜ on esitanud lepingu sõlmimise kohta vaide, mis valla poolt tagastati, põhjendusega, et vaie pole kõlbulik

Kuid rahvas ei jäta jonni ning esitas toimingu põhjendamise nõude

Rahvas soovib teada saada, mis alustel selliseid lepinguid sõlmitakse.

Lõhe on välja surnud 70% oma ajalooliselt levialalt ning selle trendi taustal peaks Jägala jõe jätkusuutliku lõhepopulatsiooni taastamine olema prioriteediks

 Paisutuse lõpetamine ja kalade vaba liikumise tagamine on jätkusuutlikum viis lõheliste populatsioonide taastamiseks. 

Kuna Jägala jõe mõju looduse terviklikkusele ei piirdu kaugeltki vaid Jõelähtme vallaga, siis on oodatud ka kõigi teiste loodusest hoolivate inimeste allkirjad petitsioonile: https://petitsioon.ee/jagala-jogi-lohejoeks Varem ilmunud samal teemal: http://kalastajateselts.ee/Linnam%C3%A4e-HEJ/ Keskkonnaminister Siim Kiisleri seisukoht: Jõelähtme vallavanem takistab looduse kaitsmist : https://meieeesti.postimees.ee/6443795/keskkonnaminister-siim-kiisler-joelahtme-vallavanem-takistab-looduse-kaitsmistKeskonna mõjude eelhinnang „Kalade rändetee avamine linnamäe hüdroelektrijaama paisu juures“: http://www.maves.ee/wp-content/uploads/2017/02/J%C3%A4gala-Linnam%C3%A4e-avamine-KMH-eelhinnang.pdf