Foto: Aldo Luud
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 10. september 2019 08:55
Möödunud aastal püstitati Eestis puude istutamisel viimase 10 aasta rekord, kokku istutati Eesti metsades 33,3 miljonit taime. Neist 21,3 miljonit riigimetsas ning 12 miljonit erametsades.

Puude istutamisel on oluline roll kliimamuutuste leevendamisel. Rahvusvaheline kliimateadlaste raport IPCC toonitab, et Eesti kliimavööndis on metsade uuendamisel ja puidust toodete valmistamisel positiivne mõju kliimamuutuste leevendamiseks.

“Tänaste kliimaprobleemide peamine põhjustaja on tööstusrevolutsiooni käigus fossiilsetest maavaradest õhku paisatud süsinik. Just noored ja keskealised puistud kasvavad intensiivselt, sidudes atmosfäärist süsinikku,” sõnas Eesti Maaülikooli professor Veiko Uri. Teadlane rõhutas, et kliima ja süsinikusidumise seisukohast tuleks metsi kindlasti uuendada. “Kui asendame puiduga  fossiilsetest materjalidest tehtavaid tooteid, näiteks eelistame puidust maju või mööblit betoonist ja plastmassist toodetele, on positiivne mõju keskkonnale veelgi suurem,” ütles Uri.

2017. aastal oli Eesti summaarne kasvuhoonegaaside heitkogus 20,9 miljonit tonni. Suurima saastaja, elektri- ja soojatootmise järel, oli teisel kohal transpordivaldkond, mille osakaal kogu Eesti heitkogustest moodustas 11,7% (Keskkonnaagentuur). 
“Süsinikneutraalsuse saavutamisel on metsadel ja puidust toodetel oluline roll,” ütles Taltechi puidutehnoloogia labori juhataja Jaan Kers. Teadlane lisas, et erinevalt fossiilsetest materjalidest on puit taastuv materjal, mis eritab isegi põletamisel viimase 100 aasta jooksul õhust kogutud süsinikku, mitte ei paiska õhku miljoneid aastaid tagasi maapõues kinni olnud süsinikku. “Puit on tänase maailma tulevikumaterjal, millest on võimalik toota lisaks majadele ja mööblile ka kangaid, arvutiekraane, autosid, pakendeid ning kasutada puidukeemiat toidu-, kosmeetika ja ravimistööstuses,” kirjeldas Kers puidu laia kasutusvaldkonda. 
Rahvusvaheline IPCC kliimateadlaste raport toob välja, et Eesti kliimavöötmes on metsade raiumisel ja uute puude istutamisel positiivne mõju kliimamuutustele. Seda põhjusel, et eriti intensiivselt seovad õhust süsinikku noored, alles kasvavad puud. Juhul kui raiutud puudega asendada näiteks nafta- või betoonipõhiseid tooteid, on kasu keskkonnale suisa mitmekordne.
Eesti maismaast on pool kaetud metsaga. Looduskaitse all oleva metsa poolest on Eesti Euroopas esirinnas, sest kaitse all on veerand metsamaast.

Samal teemal

Kommentaarid  (8)

Metsa Maffia. 11. september 2019 13:12
Küll aetakse jama informatsiooni.Loetakse miljoneid "kasesemmneid ". Oletame siis et istikuid.Mis puuliike pole öeldud, tähendab pole tähtis. Tähtis on informatsioon hekta- rites. Mitutuhat hektarit teostati rööv lageraiet ja mitu hektarit sellest uuendati ? Nende taimedega saab uuendatud ca 25% aastasest lageraie pindalast. Kui arvestada eelnevate aastate tegemata töö on ainult maltsa kasvatav pindala kohutav ca 500 000 ha.RMK ja teised ametnikud aga väidavad et mida rohkem lageraiet seda suurem on aastane juurdekasv.Kohe 15 miljonit tm. Vägev ja tore.
! 11. september 2019 10:12
Täpsustagem - põhiliselt kuuseistikuid ning maapind, millele istutati - segipööratud songermaa.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS