Räim ehk läänemere heeringas.Foto: Pixabay
Toimetas Vidrik Võsoberg 15. oktoober 2019 09:40
Euroopa Liidu ministrite kalanduse ja põllumajandusnõukogus võeti vastu 2020. aasta Läänemere kalakvoodid. Rõõmusõnumeid tuleb rahvuskala räime rindelt. Ka õnnestus eestlastel välja räägitud pakutust veidi suurem, ent senisest siiski märksa väiksem kilukvoot.

„Kilusõja kirves on maetud ja järgmise aasta kvoodid kivisse raiutud. Meie heameeleks saavad kalurid Liivi lahest räime püüda ca 1500 tonni rohkem kui sellel aastal. Arvestades kui oluline kala on räim just meie rannakaluritele, on see väga positiivne tulemus,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

2020. aastal saab Liivi lahest püüda 15 907 tonni räime. Sellel aastal sai seal piirkonnas püüda 14 336 tonni. Seega suurenes räimekvoot 11% võrra.

Kuigi suures osas olid Euroopa komisjoni pakutud ettepanekud meile sobivad, oli siiski kohti, kus Eesti proovis endale rohkem kasulikke lahendusi välja rääkida. Üheks selliseks oli kilukvoot, mille osas Eesti ei näinud põhjust vähendada kvooti 25% võrra, nagu komisjon välja oli pakkunud. „Meie ettepanekul jõuti selleni, et kilukvoot väheneb 22%. Protsentide keeles see ei pruugi kõnetada, kuid see tähendab siiski ligikaudu tuhandet tonni,“ lisas minister. Kilukvoodi suuremaks vähendamiseks ei olnud põhjust, sest varu on bioloogiliselt heas seisus. Eesti saab järgmisel aastal kilu püüda kokku 24 072 tonni.

Eelmisel aastal välja võidetud suuremad lõhepüügivõimalused Soome lahel kehtivad ka järgmisel aastal. 2020. aastal saab Soome lahest püüda 995 lõhekala, millele lisandub 364 kala Läänemere avaosast.

Väljaspool Liivi lahte saame järgmisel aastal püüda 17 232 tonni räime. Turska saame Läänemeres kaaspüügina püüda 45 000 tonni jagu. Tursa kaaspüügi kvoodi täitumist ei hakata jälgima kaameratega, nagu oli komisjoni ettepanekus.