Kalapüük

Kalakasvandus saatis jõgedesse sadu tuhandeid noorkalu (4)

Toimetas Vidrik Võsoberg, 29. oktoober 2019 11:16
Noorkalade asustamine.Foto: Aldis Toome/RMK
RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas oktoobrikuu alguses Põhja-Eesti jõgedesse ning Pärnu jõkke kokku üle 212 000 lõhe, siia ja tuura noorkala.

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Põlulast tänavu sügisel Valgejõkke 6400 ja Pärnu jõkke 6300 kahesuvist noorkala keskmise kaaluga 66,4 grammi. Aasta nooremaid, ühesuviseid lõhe noorkalu keskmise kaaluga 5,8 grammi asustati kokku 164 300 isendit, neist Liivi lahe päritoluga kalu Pärnu jõkke 112 500 ja Kunda jõe päritolu kalu Valgejõkke 35 200, Purtse jõkke 10 700 ja Pühajõkke 5900 isendit.

Nagu viimasel kolmel aastalgi, kasvatati Põlulas võimaluste piires Pärnu poolsiirdesiia noorkalu. Tänavu sügisel asustati Pärnu jõkke 30 300 samasuvist noorkala keskmise kaaluga 21,7 grammi. Kõik siiad olid märgistatud rasvauime äralõikamisega. See võimaldab neid hiljem eristada looduses koorunuist.

Esmakordselt katsetati atlandi tuura noorkalade kasvatamist. Eesti Loodushoiu Keskuse abiga toodi tuura vastsed juulikuu lõpus Saksamaal asuvast paljundamiskeskusest Põlulasse ja kasvatati siin elujõulisemaks. Kalakesed kosusid hästi – kahe kuuga kasvasid 20 mg raskused vastsed 1,1 grammi kaaluvateks ühesuvisteks. Nendest viidi 4800 isendit Narva jõkke, väiksem osa jäeti kasvandusse edasikasvatamiseks.

Atlandi tuur oli kunagi Läänemeres tähtis kalapüügiobjekt, kes toitus meres ja kudes  suuremates jõgedes, kaasa arvatud Narva jões. Nüüdseks on tema looduslik populatsioon Euroopas täielikult hävinud. Atlandi tuura asurkonna taastamiseks Läänemeres on moodustatud rahvusvaheline töörühm.

Hävinud või nõrkadest populatsioonidest pärit kalaliikide noorkalade kasvatamine ja asustamine toimub keskkonnaministri poolt kinnitatud kalakasvatusliku taastootmise tegevuskava alusel. Lähiaastatel on plaanis suurendada siia  ja tuura asustamismahtusid. Lõhe olukord Soome lahte suubuvates jõgedes on paranenud ning suuremat tähelepanu pööratakse nüüd Pärnu jõe lõheasurkonna taastamisele.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee