Foto: Teet Malsroos
Toimetas Vidrik Võsoberg 29. oktoober 2019 12:19
Keskkonnaminister Rene Kokk allkirjastas määruse eelnõu, millega kinnitatakse kalastajate 2020. aasta püügivõimalused. Suurima muudatusena antakse tulevaks aastaks kõik Läänemere nakkevõrkude kalastuskaardid kalendrinädalate kaupa. Siseveekogudes hakatakse lõhe ja meriforelli püügiks kalastuskaarte jagama aga jõepõhiselt.

„Muudatusega vähendatakse oluliselt merele antavate kalastuskaartide puhul tekkinud ebavõrdsust, kus osad said osta kuuajalisi kalastuskaarte ja teised mitte. Teisisõnu – ühtlustasime süsteemi ja viime kalastuskaartide defitsiidi miinimumini,” selgitas minister muudatuse vajalikkust.

Olgugi et nädalapõhise kalastusloa püügiaeg on lühem, on kogemused näidanud, et harrastajatele nädalasest püügiperioodist piisab. Samuti peaks selline lähenemine vähendama vajadust taotleda kalastuskaarti pikalt ette, nii nagu see siiani defitsiidi hirmus oli. Muudatus ei puuduta püsiasustusega väikesaarte elanikke.

Nädalase kalastuskaardi hind on 7 eurot (ühe kalendrikuu hind on 2019. aastal 13 eurot) ja seega läheb ühe kuu jagu kalastamist püüdja jaoks kaks korda kallimaks. Samas kujuneb ühe võrgupüügi ööpäeva hinnaks üks euro, mis on täpselt sama suur, kui on harrastuspüügiõigus üheks ööpäevaks õngpüünistega püügil.

Samalaadne muudatus ootab ees ka Võrtsjärve. Teistel siseveekogudel katsetati nädalaste kalastuskaartide jagamist käesoleval aastal esmakordselt. Siseveekogudest ei puuduta muudatus ainult Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve.

Lisaks nakkevõrgu kalastuskaartide muudatusele ootavad ees muudatused ka lõhe ja meriforelli püüdjaid.

Kalastuskaarte hakatakse andma 2020. aastaks selliselt, nagu seda tehakse Loobu jõele ja Pühajõele ehk konkreetse jõe põhjal. Kuna lõhe ja meriforellipüüki lubatakse kaladele väga tundlikul perioodil – kudemispaikadesse saabumise ja kudemise ajal, siis on selline muudatus vajalik. Lisaks saab niimoodi reguleerida erinevate jõelõikude püügirežiimi ning paremini jälgida püügikoormust. Pikemas perspektiivis aitab see paremini planeerida veekogu majandamist kui ka järelevalvet.

Samuti ühtlustatakse määruse eelnõuga väljapüütavaid kalakoguseid Jägala ja Narva jõel. Jägala ja Narva jõel on lubatud püüda ühel isikul ühe ööpäeva jooksul kuni kaks lõhelist: kaks lõhet või kaks forelli või üks lõhe ja üks forell. Olenemata sellest, et nois jõgedes praktiliselt kudemist ei toimu, pole mõistlik seal ühe püügikorra ajal piiramatus koguses kala välja püüda. Tegemist on veekogudega, kus püüdjaid käib palju ning hea oleks, kui ka kala jätkuks võimalikult paljudele.

Et kalad saaksid võimalikult pikalt rahus kudeda, kehtestab minister ka 2020. aasta sügiseks pikema kuderahu perioodi, mis on 20. oktoobrist 30. novembrini. Sel ajavahemikul enamikele lõhe ja meriforelli püügiks avatud jõgedele kalastuskaarte ei anta.