Foto: Foto: Pixabay
Kalale 7. november 2019 17:00
Tuhatkond delfiini elab rahumeeli prügijõesAmeerika teadlased avastasid enda suureks üllatuseks, et Potomaci jões elab vähemalt 1000 pudel­nina-delfiini (pildil). Nimelt on rahvarohkest Washingot DC piirkonnast mööda voolavat Potomaci varem peetud sedavõrd reostunud veekoguks, et inimestel on selles ohtlik ujuda. Teadlaste kinnitusel on delfiinide arvukus märk selle kohta, et varem pestitsiididest ja plastijäätmetest küllastunud jõgi on saamas puhtamaks.

Vabatahtlikud aitasid tabada röövpüüdja

Ühel oktoobrikuu teise poole öösel pidasid inspektorid koos politseiga Lääne-Virumaal Mustojal kinni lõhelisi elektripüügivahendiga jahtinud röövpüüdja. Tema ebaseadusliku tegevuse kohta saadi infot vabatahtlikelt kalavalvuritelt. Röövpüüdjaid oli keskkonnainspektsiooni teatel ilmselt rohkem, kuid teistel õnnestus sündmuskohalt põgeneda. Lõhe ja meriforelli püügikeeld kehtib 20. oktoobrist kuni 30. novembrini kõigil siseveekogudel. Lõheliste püük keeluajal või keelatud viisil toob kaasa rahatrahvi kuni 1200 eurot, millele lisandub keskkonnale tekitatud kahju.

Foto: Foto: Pixabay

Iirimaal tabati üliväärtuslik tuunikala

Kolm kalameest püüdsid Iirimaa lõunaranniku lähistel kinni 272kilose tuunikala, mille eest Jaapanis oleks väidetavalt makstud meie vääringus kolm miljonit eurot. Kuid: mehed vinnasid 259 cm pika tuuni paadiküljele, toimetasid temaga ja tegid pilti –, siis vabastasid kala. Mehed püüdsid tuunikala Silver Dawni paadi pardalt ja see alus kuulub West Cork Chartersile, mis on seotud tuunikalade märgistamise programmiga.

Igapäevaselt loe sõnumeid kalastusvetelt portaalis Kalale.ee.