Kalapüük

Uuring: hülged ja kormoranid ohustavad Läänemere kalamajandust (17)

Toimetas Vidrik Võsoberg, 13. november 2019 10:32
Foto: Pixabay
Värske uuring kinnitab, et hüljeste ja kormoranide kasvav populatsioon põhjustab tõsist ohtu Läänemere kutselise kalanduse jätkumisele.

Soome loodusvarade instituudi (LUKE) aruanne põhineb kuues Läänemere-äärses riigis kokku 219 kaluriga tehtud intervjuul. Uuring kinnitab, et hüljeste ja kormoranide toimel on tõsine oht väikesemahulise rannapüügi jätkumisele.

Uuring viidi läbi Rootsi, Soome, Saksamaa ja Eesti Leaderi ning kalanduse kohalike algatusrühmade riikidevahelise koostööprojekti raames. Esmakordselt hinnati hüljeste ja kormoranide põhjustatud kahjustusi ulatuslikult mitmes Läänemere riigis.

Läänemere hülge- ja kormoranipopulatsioonid põhjustavad otseseid ja kaudseid kahjusid peamiselt traditsioonilisele väikesemahulisele rannapüügile: kalavarude ja kalade käitumise muutused, kalasaagi vähenemine ning püügivahendite ja kalade kahjustused. Aruandes käsitletakse mõjude ja põhjuste paljususi, et kavandada kalurite ja muude sidusrühmade koostööd hüljeste ja kormoranide põhjustatud probleemide leevendamiseks.

„Hüljeste ja kormoranide probleem tingib vajaduse muuta kalapüügistrateegiaid ning teha lisainvesteeringuid, kuid selleks on kalurite võimalused vähenemas. Samal põhjusel ei ole ka kutselise kaluri amet noorele inimesele huvipakkuv ja atraktiivne,“ seisab aruandes.