Foto: Pixabay
Toimetas Vidrik Võsoberg 19. november 2019 10:30
Maaeluminister Mart Järvik allkirjastas käskkirja, millega peatas alates tänasest Peipsi järvel kalapüügi põhjanooda ehk mutnikuga kuni kalapüügieeskirja muudatuse jõustumiseni. Sellega kehtestatakse põhjanooda ehk mutniku ja avaveevõrguga, mille silmasuurus on vähemalt 160 mm, püügil lubatud vältimatu kohapüügi kaasmäärad.

Keskkonnainspektsiooni andmetel on pärast mutnikuga püügi taasavamist 26. oktoobril Peipsi järvel tekkinud olukord, kus kalurite poolt veekogusse tagasi lastavate ja hukkuvate kohade hulk on küllaltki suur. Sellega nõustuvad Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi teadlased.

Kohapüük ei ole lubatud, kuna Eestile tänavuseks Peipsi järvestikus eraldatud kvoot on täitunud üle 90%. Kohapüügikeelu tingimustes ei ole lubatud koha kaaspüüki väikese silmasuurusega mutnikuga.

Pärast kohapüügi peatamist on praeguse seisuga veel püüdmata 43 tonni koha.

Kalapüüki mutnikuga saab kohapüügikeelu kehtimisel taasavada niipea, kui valitsus on kalapüügieeskirjaga kehtestanud koha kaaspüügimäärad ja kala maale toomise võimaluse.

Eeskirja muudatusi valmistavad koostöös ette keskkonnaministeerium ja maaeluministeerium, tuginedes mereinstituudi teadlaste ettepanekutele.