Foto: Pixabay
Toimetas Vidrik Võsoberg 21. november 2019 10:26
Keskkonnaminister Rene Kokk allkirjastas hiljuti määruse, millega kinnitati kalastajate 2020. aasta püügivõimalused. Suurima muudatusena antakse tulevaks aastaks kõik Läänemere nakkevõrkude kalastuskaardid kalendrinädalate kaupa. Ministeerium kinnitab kahtlejatele, et see reform peaks vältima lubade defitsiiti ja järjekordi.   

„Muudatusega  teeme paremaks nende kalurite elu, kes ei tea oma püügiplaane pikalt ette, kuid kes enne pidid defitsiidihirmus igaks juhuks kuuajalise kaardi ära ostma. Kalastajad saavad oma loa osta vahetult enne kalaleminekut ega pea enam pelgama, et lube ei jagu,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

„Tänavu ongi kõik ses mõttes teisiti, et merel nakkevõrguga püügist huvitatud ei pea enam tormama esimesel detsembrikuu tööpäeva hommikul www.pilet.ee keskkonda või keskkonnaameti ukse taha kalastuskaarte pikalt ette ostma. Nädalasi kalastuskaarte peaks merel kõigile huvilistele jaguma,” lisas keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus.

Muudatus ei puuduta püsiasustusega väikesaarte elanikke. Nendel on oma piirarv ja neile jääb kõik nii, nagu oli enne.

Nädalase kalastuskaardi hind on 7 eurot (ühe kalendrikuu hind on 2019. aastal 13 eurot). Kui kalastaja soovib püüda ühe nädala, läheb püük talle odavamaks kui seni. Kui aga võrgupüüki tehakse neli nädalat ehk kuu aega, siis maksab see kalurile rohkem kui siiamaani. Tuus selgitab: „Kui nii vaadata, siis hind ühelt poolt tõepoolest langeb, kuid teisalt ka tõuseb. Ent nii see peabki olema, et need, kes püüavad rohkem, maksavad ka rohkem keskkonnatasu. Samas ei saa seda liiga kalliks pidada, sest ühe võrgupüügi ööpäeva hinnaks kujuneb 1 euro, mis on täpselt sama palju, kui maksab harrastuspüügiõigus üheks ööpäevaks õngpüünistega püügil.“

Keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet soovitavad kõigil kalastuskaarti taotleda elektrooniliselt www.pilet.ee keskkonnast ja esitada sealtkaudu ka kalastuskaardi lõppedes püügiandmed. Elektrooniliselt kalastuskaarti ostes saavad kalastajad selle oluliselt väiksema vaevaga kui keskkonnaametist kohapealt, sest kalastuskaardi eest maksmine ja selle saamine toimub viivitamatult.

Nädalapõhisuse muudatus ootab ees ka Võrtsjärve. Teistel siseveekogudel katsetati nädalaste kalastuskaartide jagamist sel aastal esimest korda ning see võeti hästi vastu. Siseveekogudest ei puuduta muudatus Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve.