Mõrrapüük Matsalu lahel.Foto: Teet Malsroos
Toimetas Vidrik Võsoberg 28. november 2019 12:33
2. detsembri hommikul kell 9 avatakse internetikeskkonnas www.pilet.ee ja keskkonnaameti kontorites järgmise aasta kalastuskaartide taotluste vastuvõtt.

Kalastuskaart tuleb endale soetada, kui soov on püüda nakkevõrgu, õngejada, vähinata, vähimõrra, kadiska, liivi või kuuritsaga. Samuti on see vajalik õngpüünistega kalapüügiks Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal ning mõnedel lõheliste jõgedel. Vähipüügiks hakatakse kalastuskaarte välja andma 1. juulil.

„Soovitame osta kalastuskaardid pilet.ee vahendusel – see on kiireim ja mugavaim võimalus. Seda enam, et valdav osa kõigist 2020. aasta kalastuskaartidest jagatakse veebist ja vaid 6% keskkonnaameti vahendusel. Kuna nüüd antakse enamik kalastuskaarte nädalaks, peaks neid kõigile huvilistele jaguma,“ sõnas keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Veebikeskkonnas on vaja end autentida ID-kaardi, mobiili-ID või internetipanga vahendusel. Kel seda võimalust pole, saab esitada keskkonnaametile kalastuskaardi taotluse ameti maakondlikes kontorites (v.a. Tallinna peakontor, Palmse, Penijõe ja Otepää kontorid). Taotluse võib saata ametile ka postiga või digitaalselt allkirjastatult e-postiga. Taotlused rahuldatakse nende ajalise laekumise järjekorras. Silma looduskaitsealale saab luba taotleda vaid internetist.

Sel aastal kehtivat kalastuskaarti omanud kalastajad peavad kindlasti enne uue kaardi ostmist kontrollima, kas neil tänavune püügiaruanne on esitatud ja seda ka siis, kui püük oli tulemusteta või püügil üldse ei käidudki. Kui aruannet esitatud pole, ei saa ka uut kalastuskaarti taotleda. Kõige lihtsam viis seda kontrollida on pilet.ee lehel, kust saab oma varasemate ostude ajalugu kontrollida ja uusi püügiaruandeid esitada. Kui kehtivate piletite alt oma luba ei leia, tuleb otsida seda ostude ajaloo alt. Vajadusel võib aruande esitamise kohta uurida ka keskkonnaametist.

Pikemalt saab lugeda kalastuskaardi taotlemise ja püügiaruande esitamise kohta keskkonnaameti kodulehelt.

Järgmisel aastal saab merele, siseveekogudele ja Võrtsjärvele osta võrgupüügiks ainult nädalasi kalastuskaarte. Kuuajased kalastuskaardid jäävad esialgu kestma vaid Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvele.

Ajutiste püügikitsenduste, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarvu kohta harrastuskalapüügil 2020. aastal saab pikemalt lugeda vastavast määrusest Riigi Teatajas.