Foto: Shutterstock
Kalale! Looduses 14. märts 2020 08:00
Mets on eestlasele alati tähendanud midagi enamat kui vaid kohta, kust saab kütte- ja ehituspuitu.

Mets on osa eesti kultuuripärandist. Ta on tähtsal kohal meie rahva mälus, metsata ei saa läbi meie kunst ega kirjandus.

Raskel ajal pakub mets kaitset ja pelgupaika, metsas me puhkame ja tunneme end ka täna hästi ja turvaliselt. Ent kuidas mets ise ennast täna tunneb?

Põlislaaned, raiesmikud, loomad-linnud-putukad, aga ka inimtegevus metsas – meie konkursile on oodatud kõik hetked, mida peate jäädvustamist väärivaks.

Konkursi reeglid

Fotod võivad olla nii värvilised kui ka mustvalged. Foto pikim külg ei tohi olla väiksem kui 2000 pikslit. Foto tuleb esitada digitaalsel kujul jpg formaadis aadressil [email protected].

Iga osaleja võib esitada kuni 10 fotot.

Fotokonkursil saab osaleda ainult osaleja enda pildistatud fotoga. Fotode saatmisega kinnitab osaleja, et tema saadetud foto kuulub talle.

Ajakirja toimetus ei võta vastutust fotode autoriõiguse eest.

Foto sisu peab vastama konkursi teemale. Žürii hindab fotosid, lähtudes nende kunstilisest tasemest ja teemale vastavuses.

Lubatud on fotode arvutitöötlus hea maitse piires.

Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame ning samuti ei tohi eemaldada fotol olevaid objekte.

Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada. Küsimuste korral on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

Iga foto edastamisel tuleb märkida selle pealkiri ning lühike, kuni kümnelauseline saamislugu, samuti võistleja kontaktandmed (nimi, telefon, e-post).

Fotot saates lubab selle saatnud isik töödelda oma isikuandmeid loosimise korraldamise ja auhindade väljastamise eesmärgil.

Osalejal on õigus saada igal ajal infot oma isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist, samuti nõuda igal ajal isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti.

Fotot saates annab konkursil osaleja ajakirja toimetusele õiguse kasutada võistlustöid ilma tasu maksmata loodusfotograafiat ja loodusvaldkonda jms kajastavatel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja esitleda neid publikule.

Saadetud pilte võib ajakirja toimetus kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel, sotsiaalmeedia jms kanalites ilma autorilt luba küsimata, märkides autori nime pildi juures või autorite loetelus.

 Auhinnad

Igas ajakirjanumbris avaldatakse kuni 5 pilti. Nende seast valib toimetus välja parima, mille autor saab auhinna.

Aasta lõpus kuulutame välja konkursi võitjad erinevates kategooriates: parim pilt, parim noor osaleja, mustvalge pilt, inimtegevus looduses, metsamustrid ja rahva lemmik.

Auhindu ei saa välja võtta rahas.

Ootame rohket osavõttu!