Foto: Keskkonnainspektsioon
Aare pai, Keskkonnainspektsioon 6. aprill 2020 11:54
Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et Matsalu Rahvuspargi jõgedel kalapüügiks ajavahemikul 15. märts kuni 10. maini on vaja soetada kalastuskaart.

Kalastuskaardi alusel ON LUBATUD kalapüük rahvuspargi järgmistes piirkondades (kaardipildil musta joonega ümbritsetud alad):

1) Raana jõel – piirkond J2;

2) Liivi jõel – piirkond A;

3) Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni – piirkond E;

4) Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini – piirkonnas B;

5) Kloostri sadamas – piirkond K;

6) Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal – piirkond D;

7) Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu – piirkond C. ´

Kevadperioodil ON KEELATUD kalapüük rahvuspargi piires järgmistel jõgedel nagu näiteks: Tuudi jõel, Rõude jõel (välja arvatud Rõude silla piirkond), Penijõel (välja arvatud ühe käsiõngega välispiirist kuni Bogeri auguni), Kasari jõel Säina sonnist Virtsu maanteesillani jne.