Sinimustvalge.Foto: Merje Ottson
Margo Pajuste 16. aprill 2020 06:00
Ära pelga, saada meile oma metsapilt. Kaotada pole midagi, aga võita nii mõndagi − au ja kuulsus ajakirjas ilmunud piltidena + väike meenegi.

undefined Foto: Merje Ottson

SINIMUSTVALGE. Viimastel aastatel on sotsiaalmeedias levinud palju pilte, kus loodusest moodustub Eesti lipp. Mul pole seni õnnestunud selleteemalist rahuldavat fotot saada. Sel aastal, põhimõtteliselt ainsal talvepäeval, nägin aga võimalust. Siin polegi tegemist puhta metsafotoga, aga valge lume ja sinise taeva vahel on tumedal, peaaegu mustal metsal oma koht. Foto Merje Ottson

undefined Foto: Reet Laanetu

VARAKEVADISES METSAS. Jalutasin udusel hommikul oma metsas, kui äkki avanes vapustav vaatepilt, kuidas päikesekiired tungisid läbi udu ning täitsid metsa sulni ja pehme valgusega. Foto Reet Laanetu

undefined Foto: Kulla Saatmäe

MADALAL. Olin jälle jalutuskäigul metsas ja fotokas rippus kaelas. Foto Kulla Saatmäe, 15-aastane

undefined Foto: Sandra Malene Ottson, 10-aastane

ILUS METS. Käisime 8. märtsil Võrumaal minu vanavanematel külas ja ema tahtis minna loodust pildistama. Kõigepealt pildistasime üleujutust ja siis läksime metsa, kus oli väga ilus. Ma tahtsingi lihtsalt ilusat metsapilti teha. Foto Sandra Malene Ottson, 10-aastane

 Konkursi reeglid

Fotod võivad olla nii värvilised kui ka mustvalged. Foto pikim külg ei tohi olla väiksem kui 2000 pikslit. Foto tuleb esitada digitaalsel kujul jpg formaadis aadressile toimetus@ajakirilooduses.ee.

Iga osaleja võib esitada kuni 10 fotot.

Fotokonkursil saab osaleda ainult osaleja enda pildistatud fotoga. Fotode saatmisega kinnitab osaleja, et tema saadetud foto kuulub talle.

Ajakirja toimetus ei võta vastutust fotode autoriõiguse eest.

Foto sisu peab vastama konkursi teemale. Žürii hindab fotosid, lähtudes nende kunstilisest tasemest ja teemale vastavusest.

Lubatud on fotode arvutitöötlus hea maitse piires.

Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame ning samuti ei tohi eemaldada fotol olevaid objekte.

Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada. Küsimuste tekkides on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

Iga foto edastamisel tuleb märkida selle pealkiri ja lühike, kuni kümnelauseline saamislugu, samuti võistleja kontaktandmed (nimi, telefon, e-post).

Fotot saates lubab selle saatnud isik töödelda oma isikuandmeid loosimise korraldamise ja auhindade väljastamise eesmärgil.

Osalejal on õigus saada igal ajal infot oma isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist, samuti nõuda igal ajal isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti.

Fotot saates annab konkursil osaleja ajakirja toimetusele õiguse kasutada võistlustöid ilma tasu maksmata loodusfotograafiat, loodusvaldkonda jms kajastavatel eesmärkidel, näiteks koostada fotodest näitusi ja esitleda neid publikule.

Saadetud pilte võib ajakirja toimetus kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel, sotsiaalmeedia jms kanalites ilma autorilt luba küsimata, märkides autori nime pildi juures või autorite loetelus.

Auhinnad

Igas ajakirjanumbris avaldatakse kuni 5 pilti. Nende seast valib toimetus välja parima, mille autor saab auhinna.

Aasta lõpus kuulutame välja konkursi võitjad erinevates kategooriates: parim pilt, parim noor osaleja, mustvalge pilt, inimtegevus looduses, metsamustrid ja rahva lemmik.

Auhindu ei saa välja võtta rahas.

Ootame rohket osavõttu!