Foto: KKI
Aare Pai, Keskkonnainspektsioon 16. aprill 2020 06:00
Märtsikuus algatas Keskkonnainspektsioon kaks tosinat kaldavõrkudega püügiga seotud väärteomenetlust Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel.

Loe, millistest nõuetest tuleb siin kinni pidada.

Kalastuskaarte kaldavõrguga püügiks väljastatakse 1. märtsist kuni 31. märtsini ja 1. aprillist kuni 4. maini. Kuna esimene püügiperiood on lõppenud ja teine just alanud, on paras hetk aprillis püüdjatele meelde tuletada kalapüügieeskirja nõudeid, millele tuleks kaldavõrguga püüdes tähelepanu pöörata.

 MILLE VASTU PÜÜDJAD EKSIVAD? Keskkonnainspektsiooni (KKI) märtsikuu kogemus näitab, et kõige rohkem rikuvad kalastajad silmasuuruse, püügivahendite püügile asetamise, nende tähistamise ja märgistamise reegleid.

Märtsikuu jooksul on KKI alustanud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 24 väärteomenetlust, mis kõik on seotud kaldavõrkudega püügiga.

15 korral oli kasutatud keelatud silmasuurusega kaldavõrke. 9 menetluse puhul olid kaldavõrgud püügile seatud erinevate kalastuskaartide alusel, mis ei ole lubatud.

Suulisi hoiatamisi ja telefonitsi märkusi on tehtud väiksemate nõuete rikkumiste eest kümneid. Hoiatamine on peamiselt olnud seotud märkelippude värvuse, märgistusnõuete, vahekauguse nõuete ja ka märkelippude hoidmisega veekogus ilma püügivahenditeta.

Peamised nõuded, millele tuleb Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaldavõrguga püüdes tähelepanu pöörata

-         Püüa kaldavõrguga Peipsi järves kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järves 500 m laiusel veealal.

-         Kasuta punast või oranži värvi tähistuslippe.

-         Tähista kahe lipuga alati nakkevõrgu avaveepoolne ots.

-         Kaldaga paralleelselt püüdes tähista kahe lipuga nakkevõrgu vasakpoolne ots (veekogult kalda suunas vaadatuna).

-         Märgi lipule või kinnita selle alla vardale eraldi märgisena selgelt ja arusaadavalt püüdja isikukood.

-         Kasutatava nakkevõrgu pikkus võib olla kuni 70 meetrit (mõõdetakse ülemise selise järgi).

-         Kaldavõrgu silmasuurus peab olema vahemikus 60−80 mm, mis on võrgusilma nn diagonaalmõõt. (NB! Poodides müüdavatel võrkudel märgitakse pakendile tavaliselt võrgusilma külje pikkus, mis on pool diagonaalmõõdust ehk kaldavõrkudel 30−40 mm.)

-         Kaldavõrgu kaugus teistest seisevpüünistest peab olema vähemalt 100 meetrit.

-         Erinevate kalastuskaartide alusel püügivahendite jadasse asetamine ei ole lubatud.

-         Püügivahendi tähised hoia veekogus üksnes koos püügivahenditega.

Joonis: KKI